Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 19.02.2019 ob 10:00:02 in je

8042c2e2c20e8a71bf87dce4510531870719996f

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 06.02.2019 ob 15:07:04 je bila

864b5bacbb182bcecb8be4e758a86445071218e8


Ponudnik

SANOLABOR, PODJETJE ZA PRODAJO MEDICINSKIH, LABORATORIJSKIH IN FARMACEVTSKIH PROIZVODOV, D.D.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 104.141,21 brez DDV