Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 10.03.2022 ob 14:22:33 in je

ab91c450a063c99acd2c2f5b2a62bd5a7ff16848

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 10.03.2022 ob 14:22:33 je bila

2a178664cdd056a6c3d80afc57b8f0260747616e


Ponudnik

GES, GRADBENIŠTVO, ENERGETIKA, SANACIJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 562.473,02 brez DDV