Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 02.07.2020 ob 08:44:00 in je

400089ae0f1984071c9ed5b9cb567c6fc2140828

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 02.07.2020 ob 08:44:00 je bila

2ad1b05bb54c75713aca24f6717204cbed984aef


Ponudnik

TELEKOM SLOVENIJE, D.D.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 195.460,00 brez DDV