Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 19.06.2020 13:47:49
Sprememba iz "24.06.2020".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 30.06.2020 ob 10:00:03 in je

3920047d60d1416de20b1723bc54a4e40f582e57

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 19.06.2020 ob 13:47:49 je bila

499a7016451126e179dbfa1d8341830fc813cde0


Ponudnik

STAVBARSTVO ŽERJAL MARKO ŽERJAL S.P.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 67.340,00 brez DDV

Ponudnik

BGD INVEST, GRADBENIŠTVO IN TRGOVINA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 96.356,15 brez DDV

Ponudnik

VALENARIUS, GRADBENA KEMIJA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 105.661,30 brez DDV

Ponudnik

MPI GRADNJE, GRADBENO IN INVESTICIJSKO PODJETJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 103.497,00 brez DDV

Ponudnik

VBT, DRUŽBA ZA GRADNJO IN PREVOZE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 96.235,80 brez DDV