Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 28.02.2019 ob 11:00:02 in je

762e97c34ef2a665fb54d4c574132513673b40d7

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 01.02.2019 ob 09:19:43 je bila

6db1375bffb201240079e4aade1be5bf17bb01ce


Ponudnik

CLEANING DRUŽBA ZA STORITVE IN TRGOVINO D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 342.365,18 z DDV

Ponudnik

MIV SERVIS, STORITVE, TRGOVINA IN PROIZVODNJA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 359.968,32 z DDV

Ponudnik

CELOVITE STORITVE TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 320.967,36 z DDV