Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 04.04.2019 ob 09:00:03 in je

20ef6658a425441ad566699cd86371ca29b08a8d

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 21.02.2019 ob 14:52:08 je bila

2d065f49af285234db844d2ba8bafab93b8df179


Ponudnik

STRABAG GRADBENE STORITVE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 1.190.695,60 z DDV

Ponudnik

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, GRADNJA IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV VISOKE IN NI

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 1.095.031,33 z DDV