Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 03.02.2023 11:46:35
Sprememba iz "03.02.2023".
Sprememba ure 03.02.2023 11:46:35
Sprememba iz "12:00".
Sprememba datuma 31.01.2023 10:55:25
Sprememba iz "31.01.2023".
Sprememba ure 31.01.2023 10:55:25
Sprememba iz "11:00".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 03.02.2023 ob 13:12:12 in je

fff1d41d3cca4abbf219a31075e299f577ec96cd

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 03.02.2023 ob 13:12:12 je bila

aaafae0dc22dd24528d9c94a0d9da58c489e34bc


Ponudnik

International Ski and Snowboard Federation

Ponudnik

International Ski and Snowboard Federation

Ponudnik

International Ski and Snowboard Federation

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 350.000,00 brez DDV