Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 24.03.2023 ob 08:03:39 in je

63e12131b031042ae8767d20a20ea83dd507fd3d

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 24.03.2023 ob 08:03:39 je bila

fe5e0d5924da9153c6409fcb3cd4506aac1b758c


Ponudnik

ITR-LAB, ZASTOPSTVO IN PRODAJA, D.O.O.

Ponudnik

ITR-LAB, ZASTOPSTVO IN PRODAJA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
  • Sklop 1- ponudbena cena: 1.074.000,00 brez DDV
  • Sklop 2- ponudbena cena: 230.500,00 brez DDV