Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 25.01.2019 ob 10:00:01 in je

071e058fd4ed38ec2fe4f671df3f4b09a7ba35f2

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 14.01.2019 ob 15:59:49 je bila

6daae8ca02cfb1c4c0a4747503b75813e7605fe1


Ni prispelih ponudb.