Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 27.05.2021 ob 08:47:41 in je

c68dc5f65fbebd4c7ac7d92a16ded0143d8eed17

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 27.05.2021 ob 08:47:40 je bila

288b879e7312aa2eb3b7127f0553beb04b6c372b


Ponudnik

Amazemet Sp. z o.o.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 204.000,00 brez DDV