Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 17.07.2023 ob 14:35:42 in je

2a3b1b0cb55005db027cb10f8748677824193ea2

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 17.07.2023 ob 14:35:42 je bila

aacb190c03c1a05da1018326cbcdc1723f321d55


Ponudnik

RETAL, RAVNANJE Z NEVARNIMI ODPADKI, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
  • Sklop 1- ponudbena cena: 167.115,00 brez DDV

Ponudnik

BIOTERA PODJETJE ZA RAVNANJE Z ORGANSKIMI ODPADKI, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
  • Sklop 1- ponudbena cena: 210.201,00 brez DDV

Ponudnik

SALOMON D.O.O., PODJETJE ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV, PROIZVODNJO, POSREDOVANJE IN STORITVE LJUBLJANA

Ponudnik

SALOMON D.O.O., PODJETJE ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV, PROIZVODNJO, POSREDOVANJE IN STORITVE LJUBLJANA

Ponudnik

SALOMON D.O.O., PODJETJE ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV, PROIZVODNJO, POSREDOVANJE IN STORITVE LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
  • Sklop 2- ponudbena cena: 34.320,00 brez DDV

Ponudnik

KEMIS KEMIČNI IZDELKI, PREDELAVA IN ODSTRANJEVANJE ODPADKOV D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
  • Sklop 1- ponudbena cena: 106.890,00 brez DDV