Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 20.06.2023 ob 09:42:35 in je

0eddc6b8dacbfe04a57d52d0def9ab1582ca73dc

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 20.06.2023 ob 09:42:35 je bila

ea42366e803eee518f936df5fded36863fbf1af5