Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 15.07.2020 ob 14:27:41 in je

2697d5ff078d1884dd214f8fbe71784b15362f66

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 15.07.2020 ob 14:27:41 je bila

944713150105897a5c15df331b144c354625afc5


Ponudnik

SAVAPROJEKT DRUŽBA ZA RAZVOJ, PROJEKTIRANJE, KONZALTING, INŽENIRING D.D. KRŠKO

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 118.733,10 brez DDV

Ponudnik

STUDIO KALAMAR PODJETJE ZA PROJEKTIRANJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 77.000,00 brez DDV

Ponudnik

API ARHITEKTI PODJETJE ZA ARHITEKTURO, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 96.904,00 brez DDV

Ponudnik

LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD D.D.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 117.860,00 brez DDV

Ponudnik

KOMUNAPROJEKT DRUŽBA ZA PROJEKTIRANJE, URBANIZEM, INŽENIRING IN POSREDOVANJE D.D.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 64.000,00 brez DDV