Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 26.06.2020 ob 07:53:04 in je

c6963fc310f4705fbb6d24676bb6586ef6a76c2b

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 26.06.2020 ob 07:53:03 je bila

febcae118cb8db7ab1e75630c5b0a8ef1a86d52d


Ponudnik

HERBBY STORITVE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 348.005,10 brez DDV