Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 10.10.2019 ob 16:00:03 in je

76d4cb40bac9f982b34ffcb1ae7a3c3cd869f2af

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 02.10.2019 ob 11:36:11 je bila

256edd467b9fef1e1695b3eb31defbafe7ef8187