Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 23.11.2020 ob 16:13:01 in je

03ec2e4e6d98ff3ee79ea5446997a069e2cd5e50

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 23.11.2020 ob 16:13:01 je bila

f761f6fbf478e026e5bc35626757e683249af3b8