Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 26.11.2018 ob 10:00:03 in je

1578f69c2020326b855e8c8efcc9facf58775ab6

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 30.10.2018 ob 16:12:24 je bila

3783bd2a2ce2d6e36d5e3cc50955d252d6a57693


Ponudnik

INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SOCIALNO VARSTVO
  • Partner 1

  • Naziv: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
  • Naslov: KARDELJEVA PLOŠČAD 5, 1000 LJUBLJANA
  • Davčna številka: SI47607807
  • Tip: Partner
  • Partner 2

  • Naziv: INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA, LJUBLJANA
  • Naslov: KARDELJEVA PLOŠČAD 17, 1000 LJUBLJANA
  • Davčna številka: SI81438818
  • Tip: Partner

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 185.000,00 brez DDV