Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 09.06.2020 ob 10:00:47 in je

df9c2a92851c95a9a9ec33e0bd00d5c9ae8c3def

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 21.05.2020 ob 09:26:03 je bila

421cf641b7142ae799bfa5887ccb51616a1a423e