Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 21.10.2019 ob 12:00:12 in je

06c461d3b7bd4c2fcc4e86d59462ef61f5818f39

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 04.10.2019 ob 13:01:00 je bila

dab3e2d66d40a265fbc297506e529feef93c8bef


Ponudnik

B + N SL FACILITY SERVICES, STORITVE IN TRGOVINA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 255.330,52 brez DDV

Ponudnik

VALINA, DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 267.912,00 brez DDV

Ponudnik

CELOVITE STORITVE TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 221.220,00 brez DDV