Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 21.10.2019 ob 12:00:11 in je

65a4644f7e344ae5974480f968c77080f89c7ba1

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 15.10.2019 ob 13:26:36 je bila

be42b505173c7cbeb7d1f08fddbcf4451fd375bf


Ponudnik

MIKRO+POLO, DRUŽBA ZA INŽENIRING, PROIZVODNJO IN TRGOVINO, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
 • Sklop 1- ponudbena cena: 25.729,22 z DDV
 • Sklop 2- ponudbena cena: 1.697,25 z DDV
 • Sklop 3- ponudbena cena: 4.196,04 z DDV
 • Sklop 4- ponudbena cena: 3.117,18 z DDV

Ponudnik

KEMOFARMACIJA, VELETRGOVINA ZA OSKRBO ZDRAVSTVA, D.D.
 • Partner 1

 • Naziv: PROHEALTH d.o.o.
 • Naslov: Stegne 13, 1000 LJUBLJANA
 • Davčna številka: SI63203588
 • Tip: Partner

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
 • Sklop 1- ponudbena cena: 37.186,20 z DDV
 • Sklop 2- ponudbena cena: 0,00 z DDV
 • Sklop 3- ponudbena cena: 4.626,38 z DDV
 • Sklop 4- ponudbena cena: 6.979,95 z DDV

Ponudnik

IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA, D.O.O.

Ponudnik

IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
 • Sklop 1- ponudbena cena: 33.980,04 z DDV