Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 26.07.2022 ob 11:05:41 in je

33374956a900aaa15b743265d54b931292179770

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 26.07.2022 ob 11:05:41 je bila

38256c4aca0db31b629ad9422326bfaa21139dcd


Ponudnik

NOMAGO, STORITVE MOBILNOSTI IN POTOVANJ, D.O.O.

Vsebina predračuna

Predračun:

Ponudnik

STREET TOUR, PROMETNO-TURISTIČNO IN GOSTINSKO PODJETJE, D.O.O., PORTOROŽ

Vsebina predračuna

Predračun: