Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 20.02.2023 ob 07:46:01 in je

11e5a8e6c44d1b1db6c04e7da8471ed980a3b8b3

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 20.02.2023 ob 07:46:01 je bila

d821f338e4314f50b5547b216252e2600028b141


Ponudnik

PROTIM RŽIŠNIK PERC ARHITEKTI IN INŽENIRJI D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 240.000,00 brez DDV