Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 04.02.2022 ob 10:40:51 in je

dfe9b7315d17cb23f20dd534c8741cacdb4e1458

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 04.02.2022 ob 10:40:51 je bila

e812f73da8581e83b9655af6b6edd0db8d6acf42


Ponudnik

LOKAINŽENIRING, PODJETJE ZA SVETOVALNI INŽENIRING D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 28.800,00 brez DDV

Ponudnik

PROPLUS INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, DRUŽBA ZA INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADBENIŠTVO, TRGOVINO, G

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 62.800,00 brez DDV

Ponudnik

K-ING, PODJETJE ZA INŽENIRSKE IN OPERATIVNO IZVEDBENE STORITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 47.900,00 brez DDV

Ponudnik

MARJAN VETRIH S.P., GRADBENI IN STANOVANJSKI INŽENIRING

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 39,00 brez DDV

Ponudnik

TT PROJEKT, INŽENIRING IN TEHNIČNO SVETOVANJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 18.400,00 brez DDV

Ponudnik

UNIPROJEKT SVETOVANJE IN NALOŽBE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 51.000,00 brez DDV