Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 26.08.2019 ob 13:00:03 in je

727a5a23936a54a16d2310e473b2cdd923c84df5

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 05.08.2019 ob 14:07:40 je bila

15b65264d520230fd113fcf6086405be9e96c49d


Ponudnik

EHO PROJEKT, EROZIJA, HUDOURNIŠTVO, OKOLJE, D.O.O.

Ponudnik

EHO PROJEKT, EROZIJA, HUDOURNIŠTVO, OKOLJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 208.482,59 brez DDV