Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročilu



Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 01.08.2022 ob 11:52:57 in je

5cbe2044bd56bb1d4f5bbceaeff52dc5a884ab63

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 01.08.2022 ob 11:52:57 je bila

eb5553dedd13dbcbeb44315aefbec59b324552d0


Ni prispelih ponudb.