Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 24.04.2019 ob 10:00:02 in je

c2e87eed860af5b49d61ff3c9f36d904c9fd9ec1

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 16.04.2019 ob 09:41:25 je bila

5a8fc6b13617b4232b3bcfbc63edd877aecd8894


Ponudnik

VBT, DRUŽBA ZA GRADNJO IN PREVOZE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 81.955,20 brez DDV

Ponudnik

VALENARIUS, GRADBENA KEMIJA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 122.232,00 brez DDV

Ponudnik

PROMOBILE GRADBENI INŽENIRING, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 115.148,00 brez DDV

Ponudnik

MPI GRADNJE, GRADBENO IN INVESTICIJSKO PODJETJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 105.990,80 brez DDV

Ponudnik

STAVBARSTVO ŽERJAL MARKO ŽERJAL S.P.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 106.483,00 brez DDV