Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 24.05.2021 ob 10:44:24 in je

dab3b9e2e436c6b1c662000884f9b624aae97ae8

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 24.05.2021 ob 10:44:23 je bila

823d7ab0992bc64331fd4a082644d064453be0d2


Ponudnik

AMORET RESTAVRATORSTVO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 95.892,00 z DDV