Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 25.05.2022 ob 10:01:19 in je

150b1201cf7b9364b82cad9a18df10e1720a9e69

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 25.05.2022 ob 10:01:19 je bila

7f529b3cb11c215cb42ea8e574060ac312e0acc0


Ponudnik

HEP ENERGIJA, TRGOVANJE IN PRODAJA ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Predračun:

Ponudnik

E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Predračun: