Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 29.10.2020 ob 11:16:30 in je

22a3db5c630890b24e4527a91ab72e298e7bd62a

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 29.10.2020 ob 11:16:26 je bila

4850b43b58959d2939c919a15e997dffe2f2c45e


Ponudnik

LORENZ Archiv-Systeme GmbH

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 100.851,72 brez DDV