Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 07.07.2020 ob 10:00:02 in je

cb1bff64e5197bb5e155b2aa91a4683b2fde0e3d

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 16.06.2020 ob 10:17:32 je bila

1823af8a55067a2fd4f45f02a2bdf8b8d6366a27