Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 12.10.2021 ob 15:17:43 in je

44509be46186a7ff2261a092c36c50ae6b190275

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 12.10.2021 ob 15:17:43 je bila

8c5daa155cc1b8fbf710988e8bed284760355f01


Ponudnik

RESA-INVEST INVESTICIJE IN GRADBENIŠTVO D.O.O.
  • Partner 1

  • Naziv: AROL STORITVENO PODJETJE D.O.O.
  • Naslov: MILČETOVA POT 20, 1260 LJUBLJANA - POLJE
  • Davčna številka: 58464824
  • Tip: Partner

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 3.883.548,06 brez DDV

Ponudnik

VG5, GRADNJA, INŽENIRING IN SVETOVANJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 3.974.893,01 brez DDV