Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 21.05.2021 12:31:45
Sprememba iz "24.05.2021".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 21.05.2021 ob 12:31:47 in je

3cd6a520e2732e23485e3c36f912e7d2651b453e

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 21.05.2021 ob 12:31:46 je bila

65216995695fe6f2a4242735b9a84d0d63a9c144


Ponudnik

ZELINKA & SINOVI ZASTOPANJE IN TRGOVINA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
 • Sklop 1- ponudbena cena: 26.280,00 brez DDV
 • Sklop 2- ponudbena cena: 6.450,00 brez DDV
 • Sklop 3- ponudbena cena: 2.880,00 brez DDV
 • Sklop 4- ponudbena cena: 16.825,00 brez DDV
 • Sklop 5- ponudbena cena: 55.273,00 brez DDV
 • Sklop 6- ponudbena cena: 9.640,00 brez DDV

Ponudnik

SHIFT INTEGRACIJE, CELOVITE REŠITVE RAČUNALNIŠKE INFRASTRUKTURE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
 • Sklop 1- ponudbena cena: 29.574,40 brez DDV
 • Sklop 3- ponudbena cena: 3.254,00 brez DDV
 • Sklop 4- ponudbena cena: 27.188,86 brez DDV
 • Sklop 5- ponudbena cena: 58.178,17 brez DDV
 • Sklop 6- ponudbena cena: 13.304,87 brez DDV