Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 08.06.2022 ob 07:39:05 in je

5fd00f02655feaea2666e2e4b516db21ced5ab56

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 08.06.2022 ob 07:39:05 je bila

b522783bb6c2b79c4984751992a6efdab66bfc37


Ponudnik

ROFA d.o.o.

Vsebina predračuna

Predračun: