Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 24.08.2022 ob 09:04:47 in je

6722e2cd79be6ec3d35f3a7f7a372ee6b8918771

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 24.08.2022 ob 09:04:47 je bila

230a7f8992f78d975f34c9872abfa866003ca2a6


Ponudnik

ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR INŠTITUT ZA ELEKTROGOSPODARSTVO IN ELEKTROINDUSTRIJO, LJUBLJANA, HAJDR

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 1.838.725,00 brez DDV