Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 22.01.2020 ob 10:00:04 in je

0083f2a55312bf1b3196e3e0bc732a307de39cbe

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 09.01.2020 ob 14:57:08 je bila

773f5912fdb70e774a9a40e5bf80d108eb7d6310


Ponudnik

A1 SLOVENIJA, TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE, D. D.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 37.224,00 brez DDV

Ponudnik

TELEKOM SLOVENIJE, D.D.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 47.643,73 brez DDV

Ponudnik

TELEMACH SLOVENIJA, ŠIROKOPASOVNE KOMUNIKACIJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 34.046,58 brez DDV