Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 22.03.2019 ob 10:00:01 in je

f303d8c46758a9d35891d733d175c6365fecca0f

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 15.03.2019 ob 10:26:27 je bila

420578076b6b56d6bd75e976f74c19ebb1249cec


Ponudnik

MPI GRADNJE, GRADBENO IN INVESTICIJSKO PODJETJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 25.040,00 brez DDV