Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 28.09.2021 ob 09:00:49 in je

229808195c6fa228f084eb12e54876880027f2fd

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 28.09.2021 ob 09:00:48 je bila

d3a7c9cd2c24b868c73cb870a14907aec294fefa


Ponudnik

CLEANING DRUŽBA ZA STORITVE IN TRGOVINO D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 180.529,50 z DDV

Ponudnik

B + N SL FACILITY SERVICES, STORITVE IN TRGOVINA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 196.102,26 z DDV

Ponudnik

EES SISTEMI, DRUŽBA ZA ČIŠČENJE PROSTOROV, VZDRŽEVANJE TER UREJANJE ZUNANJIH POVRŠIN D.O.O.

Ponudnik

EES SISTEMI, DRUŽBA ZA ČIŠČENJE PROSTOROV, VZDRŽEVANJE TER UREJANJE ZUNANJIH POVRŠIN D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 189.758,80 z DDV

Ponudnik

CELOVITE STORITVE TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 175.845,92 z DDV