Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 18.08.2020 ob 11:57:18 in je

4317457c10e3250502b5af06c1125a596b35b0b9

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 18.08.2020 ob 11:57:18 je bila

f2bc32048f8330ef0882c1d7a158121ac3ebba1b


Ponudnik

SAVAPROJEKT DRUŽBA ZA RAZVOJ, PROJEKTIRANJE, KONZALTING, INŽENIRING D.D. KRŠKO

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 104.343,34 brez DDV

Ponudnik

KOMUNAPROJEKT DRUŽBA ZA PROJEKTIRANJE, URBANIZEM, INŽENIRING IN POSREDOVANJE D.D.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 66.000,00 brez DDV

Ponudnik

STUDIO KALAMAR PODJETJE ZA PROJEKTIRANJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 77.000,00 brez DDV