Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 18.01.2019 ob 11:00:04 in je

2286eb0b64270ab4483a7b4f3bdfbb6529f4239c

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 19.12.2018 ob 14:45:22 je bila

ff66742a5438a2d0d65f90b1d7350cfedb2967c1


Ponudnik

RRC RAČUNALNIŠKE STORITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 187.987,36 z DDV

Ponudnik

AGITAVIT SOLUTIONS, INFORMACIJSKE REŠITVE IN SVETOVANJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 215.582,30 z DDV