Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 04.03.2020 ob 11:00:08 in je

1fac52922e36e8855a02f04f4943d3d93366f358

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 18.02.2020 ob 12:02:07 je bila

efb5a8d77769a4c822c5222eb37b2d0659ae2705


Ponudnik

LABENA TRGOVINA, SVETOVANJE IN PROIZVODNJA LABORATORIJSKE OPREME D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 47.864,00 brez DDV