Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 17.07.2020 ob 12:09:08 in je

0a2ca30c5ff19a6b957e71417d7cedf0cce380e8

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 17.07.2020 ob 12:09:08 je bila

fe9435c0a0c9b7a3287a9b4049e80ebb22929f36


Ponudnik

MIKROGRAFIJA TRGOVINA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 49.793,30 brez DDV