Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 27.07.2022 09:35:45
Sprememba iz "28.07.2022".
Sprememba ure 27.07.2022 09:35:45
Sprememba iz "10:00".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 27.07.2022 ob 09:35:45 in je

96942b2389fa504aa417be57270ab0b55ca61c0e

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 27.07.2022 ob 09:35:45 je bila

be6208afb7073a591751d6b3342c141a23ef5746


Ponudnik

INOVATIO, PODJETJE ZA ZASTOPSTVO, NOTRANJO OPREMO, ELEKTRONSKE NAPRAVE, INŽENIRING, STORITVE IN TRGO

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 92.270,25 z DDV

Ponudnik

ATLAS OPREMA, PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN TRGOVINO Z NOTRANJO OPREMO, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 94.123,10 z DDV

Ponudnik

LESNINA MG OPREMA PODJETJE ZA INŽENIRING, D.D., LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 98.806,33 z DDV