Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 18.05.2023 ob 12:49:55 in je

81adc1251227a73c46f572e15dd3b0cb7017cab2

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 18.05.2023 ob 12:49:55 je bila

bd3222eeae0e7f5980541707c05a02d0bd4d0c96


Ponudnik

ARRIVA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 59.650,00 brez DDV