Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 27.01.2022 ob 11:36:47 in je

8f026edb578ca001a59eff778240db58ec9390a9

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 27.01.2022 ob 11:36:47 je bila

20dc3fc50f3873baf94aa5b8dc788599cbe70f00


Ni prispelih ponudb.