Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 27.03.2020 ob 10:00:04 in je

d6b408486d670851377eea83e476e78536661e2d

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 04.03.2020 ob 09:06:40 je bila

c448804e2ab9ba17c156797053d09550e8097a11


Ponudnik

ADD TRGOVINA, INŽENIRING, VZDRŽEVANJE D.O.O., TBILISIJSKA 85, LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 400.000,00 brez DDV