Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 23.09.2021 ob 14:53:18 in je

e5cc8ed70340d80b24eaf6139e534a8181b081f2

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 23.09.2021 ob 14:53:18 je bila

3110201c4c49fecbdc32dfc9782e5400624f9a11


Ponudnik

KOMUNAPROJEKT DRUŽBA ZA PROJEKTIRANJE, URBANIZEM, INŽENIRING IN POSREDOVANJE D.D.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 152.953,23 z DDV