Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 23.05.2022 ob 09:29:58 in je

580d482da2f38fcca568e62ef5a4bf46832c076d

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 23.05.2022 ob 09:29:58 je bila

47aab62505527b4272cce7bd47423e775b327d7f


Ponudnik

CPK, D.D., DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE CEST, GRADBENIŠTVO IN DRUGE POSLOVNE STORITVE

Ponudnik

CPK, D.D., DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE CEST, GRADBENIŠTVO IN DRUGE POSLOVNE STORITVE

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 1.058.874,16 z DDV