Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 22.01.2020 ob 10:00:03 in je

102ce54925653ce48561abd105a0cf4e32aa24f8

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 17.01.2020 ob 15:38:38 je bila

e105b0ff492fe57899fd4c160e0992b58bf30779


Ponudnik

PREJSAN GRADBENIŠTVO, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 266.134,00 brez DDV

Ponudnik

MPI GRADNJE, GRADBENO IN INVESTICIJSKO PODJETJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 232.309,00 brez DDV

Ponudnik

EKO PODJETJE ZA PROMET, PROIZVODNJO, RAZVOJ, RAZISKAVE IN SVETOVANJE EKOLOŠKO UGODNIH KEMIČNIH IZDE

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 233.327,03 brez DDV

Ponudnik

SANING, SANACIJE IN GRADNJA OBJEKTOV, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 165.413,60 brez DDV

Ponudnik

STAVBARSTVO ŽERJAL MARKO ŽERJAL S.P.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 143.006,60 brez DDV