Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 24.09.2021 ob 09:59:49 in je

4fcda6aaaf9e142ceab570e24c7a59b841346dbf

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 24.09.2021 ob 09:59:48 je bila

5fbe43e593ea640a7388377ed06fa0195da8a1d9


Ni prispelih ponudb.