Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 15.02.2019 ob 11:00:02 in je

d0d99f89dde411063ac74d27423d7f1acbf3c53b

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 24.01.2019 ob 10:49:55 je bila

c839e9a4f9540c33dcfb1a3d7774dcc7376ccf3a


Ponudnik

KOVINAR - GRADNJE ST, STORITVE IN TRGOVINA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 1.052.696,79 brez DDV

Ponudnik

MAKRO 5 GRADNJE, IZGRADNJA OBJEKTOV, D.O.O.
  • Partner 1

  • Naziv: GODINA d.o.o.
  • Naslov: OIC-Hrpelje 22, 6240 Kozina
  • Davčna številka: SI54687080
  • Tip: Partner

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 1.082.054,97 brez DDV

Ponudnik

DEMA PLUS, INŽENIRING D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 1.119.224,16 brez DDV

Ponudnik

VG5, GRADNJA, INŽENIRING IN SVETOVANJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 1.033.413,84 brez DDV